81ºF

Live primary updates: 6 more states vote

Michigan, Missouri, Mississippi, North Dakota, Idaho, Washington state all vote March 10

Michigan, Missouri, Mississippi, North Dakota, Idaho and Washington all vote Tuesday, March 10.
Michigan, Missouri, Mississippi, North Dakota, Idaho and Washington all vote Tuesday, March 10. (WJXT)