NASCAR media day at Daytona

Nick Giovanni reports from Daytona